Naše služby

Jsme společnost specializující se na poskytování zastoupení a vyřizování všech druhů záležitostí za naše klienty. Díky našim zkušenostem a odbornému přístupu jsme schopni efektivně a rychle vyřešit vaše záležitosti a ušetřit vám tak čas a stres spojený s jejich řešením.

Fyzické podnikající osoby a právnické osoby

 • Finanční úřad
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Živnostenský úřad
 • Úřad práce
 • Inspektorát práce
 • Český statistický úřad
 • Rejstříkový soud a další
 • Obchodní soudy - obchodní rejstřík
 • Zastupování při změnách v obchodních korporacích
 • Inkasní společnosti
 • Exekuční úřady
 • Zajištění likvidace
 • Správa budov
 • Převzetí a likvidace společností (včetně předlužených )
 • Zastupování i v záležitostech výše neuvedených na základě úvodní konzultace 
 • zajištění sídla společnosti
 • zajištění odpovědného zástupce

Fyzické nepodnikající osoby

 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Finanční úřad
 • Kompletní zastupování při stavebním řízení (Stavební úřady, odbory životního prostředí, správci sítí atd. )
 • Veškeré odbory městských částí
 • Bytová družstva, společenství vlastníků
 • Inkasní společnosti
 • Exekuční úřady
 • Věřitelé/dlužníci
 • Správa budov
 • Zastupování i v záležitostech výše neuvedených na základě úvodní konzultace
 • poskytnutí pronájmu bankovního účtu 
 • zajištění trvalého pobytu


v případě zájmu nás kontaktujte 

Zastupování v právních záležitostech

Zastupování v právních záležitostech je proces, ve kterém právní zástupce jedná jménem a na základě zákonného oprávnění v zájmu svého klienta

Komunikace s úřady a institucemi

Komunikace s úřady a institucemi je nezbytná pro efektivní a spravedlivé řešení různých záležitostí a poskytování informací ve veřejném zájmu

Vyřizování administrativních záležitostí (např. žádosti, podání, formuláře)

Vyřizování administrativních záležitostí zahrnuje proces podání žádosti nebo vyplnění formuláře a následného vyřízení příslušným úřadem

Vyřizování úředních záležitostí

Vyřizování úředních záležitostí je proces, během kterého se jedinec či organizace zabývají všemi potřebnými kroky a dokumenty pro vyřešení svých záležitostí

Zastupování při jednání s bankami a finančními institucemi

Zastupování při jednání s bankami a finančními institucemi je důležitým nástrojem pro ochranu zájmů klientů a dosažení výhodných podmínek

Výkup společností a jejich likvidace

Zajistíme převzetí Vaší společnosti včetně jejích závazků a následně zajistíme její likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku


Zastupování při jednáních s úřady a institucemi

Zastupování při jednáních s úřady a institucemi zahrnuje komunikaci a jednání jménem a za účelem zájmu a potřeb svého zastoupeného s cílem vyřešit veškeré jeho záležitosti

Správa a evidence osobních a majetkových dokumentů

Správa a evidence osobních a majetkových dokumentů jsou důležitými procesy pro zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí jednotlivců a organizací.

Sledování a vyřizování platebních a finančních závazků

Sledování a vyřizování platebních a finančních závazků je důležitým procesem pro udržení finanční stability a dodržení závazků obecně

Vytvořte si webové stránky zdarma!