převzetí společnosti a její zrušení

 • Je Vaše společnost neaktivní a Vy nemáte chuť ani čas absolvovat úřední martyrium s její likvidací?
 • Hrozí Vaší obchodní společnosti předlužení?
 • Byl na Vaši společnost podán insolvenční návrh, nebo prohlášen konkurs?
 • Je na Vás vyvíjen psychický či dokonce fyzický nátlak ze strany vymahačských firem?
 • Čelíte jako jednatel společnosti šikanózním trestním oznámením?
 • Účtuje Vám Váš daňový poradce horentní sumy za poradenství?
 • Hradíte dluhy společnosti z vlastních peněz a už Vás to existenčně ohrožuje?

Pokud jste si na výše položené otázky alespoň dvakrát odpověděli kladně, najdete řešení Vašich problémů právě u nás.

Podrobný předávací protokol funkce jednatele Vás ochrání před problémy s věřiteli. 

Pomáháme zadluženým firmám získat novou naději a možnost úspěšného restartu.

S našim rychlým a profesionálním přepisem firmy se zbavíte tíživých dluhů a jejich řešení přenesete na nový management.

S detailním předávacím protokolem zabezpečíte svou ochranu před problémy s věřiteli.

Jsme tady, abychom vám pomohli získat klid pro nový začátek

Služby převzetí společností

Nabízíme kompetentní a bezchybné pokračování vedení společnosti v souladu s platnou obchodní, účetní a daňovou legislativou.

V rámci našich služeb zajistíme:

 • převzetí Vašeho obchodního podílu v problémové společnosti
 • odvolání současného jednatele a jmenování jednatele-profesionála změnu sídla a názvu firmy
 • protokolární převzetí stávajícího účetnictví, případně jeho rekonstrukci
 • protokolární převzetí majetku (je-li k dispozici)

Převezmeme i společnosti, na které již byl podán insolvenční návrh, či prohlášen konkurs.

Tím však naše práce neskončí. Naši specialisté povedou Vaši firmu dál, budou komunikovat se zaměstnanci, věřiteli, insolvenčními správci, správními úřady, justicí i policií.
Současně provedou společnost likvidací, případně insolvenčním řízením, či jiným způsobem zajistí její definitivní výmaz z Obchodního rejstříku.

Cena služby

Cena za převod Vaší společnosti závisí na rozsahu agendy, kterou je třeba převzít. Je zřejmé, že jiná cena bude účtována za převzetí aktivní firmy, která má zaměstnance a majetek, nebo kde jsou vedeny soudní spory, a firmy, která je již neaktivní a nemá jiné závazky než z běžného obchodního styku.

Přesnou kalkulaci ceny Vám proto sdělíme až poté, co se alespoň rámcově seznámíme s účetním i faktickým stavem Vaší firmy.

Obecně lze však říci, že cena za kompletní převzetí společnosti typu s.r.o. nebo a.s. se pohybuje v řádu od několika desítek tisíc Kč + náklady převodu, správní poplatky.

Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve Vaší firmě? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!